ITIL Foundation – Predavač B. Valentić

ITIL Foundation – 27.11.-29.11.2013 Hotel Bosna – Banja Luka.
Predavač B. Valentić

image007ITIL Foundation trodnevni je seminar na kojem ćete usvojiti temelje, principe i osnovne elemente IT Service Management-a baziranog na ITIL-u.
Akreditovani predavač ITIL seminara približit će Vam metodologiju i koncepte kako dizajnirati, upravljati i isporučiti IT usluge koje su „skrojene“ prema poslovnim potrebama firme, a da pri tome ne morate kretati od nule već koristite najbolju praksu u struci.

Kome je namjenjen seminar?

Svako s osnovnim znanjima IT-a ili uključen u IT Service Management svakako je kandidat za seminar.
Posebnu korist od seminara imaju IT manageri, zaposleni u IT odjeljenjima, osobe iz Proces Management-a, članovi HelpDesk i/ili ServiceDesk tima, IT konsultanti, davaoci IT usluga, sistem integratori, Business Manager-i…

Termin i kotizacija

27.11.-29.11.2013, Banja Luka
jedan polaznik: 1440KM + PDV

2 ili više polaznika iz iste organizacije: 1.030KM + PDV po polazniku.

Polaznici dobijaju svu potrebnu literaturu  koja se sastoji od:

- materijala sa predavanja
- primjera ispita za certifikaciju
- ITIL poster
- ITIL riječnik …

Cilj ITIL Foundation seminara je da polaznici ovladaju ITIL terminologijom, strukturom i konceptima te shvate osnovne principe IT Service Management-a.

Seminar objašnjava pet dijelova koji pružaju cjelokupan pogled na IT i njegovu integraciju s poslovanjem firme. Tih pet djelova su:
- Service Strategy
- Service Design
- Service Transition
- Service Operations
- Continual Service Improvement

Seminar prolazi kroz niz primjera iz prakse i interaktivnog je tipa.

Poklon polaznicima: ITIL poster!
Preduslovi: Nema posebnih preduslova za prisustvovanje.

Certifikacija (certifikat priznat u cijelom svijetu)
Certifikacija nije obavezna, ali je u svakom slučaju preporučljiva. Provodi se zadnji dan seminara, od strane ovlaštenog certifikatora.

Cijena ispita je 290KM + PDV po polazniku. Registrujete li se za seminar iz Intermediate Level-a, polaganje ispita za Foundation je besplatno! Uspješnom sertifikacijom stičete dva boda u ITIL sertifikacionoj šemi.

ITIL                                             

Foundations of IT Service Management

Šta je ITIL?

Najkraće rečeno ITIL je Skup procesa za isporučivanje i podržavanje IT usluga, opisanih u biblioteci IT infrastrukture, ili ITIL je u stvari  standard najbolje prakse u isporuci IT usluga, koji promoviše poslovnu efektivnost i efikasnost.

ITIL se ne odnosi na velike ili male, on se bavi efikasnošću i efektivnošću vaših resursa.

On vam nudi skup najboljih praksi, da odaberete ono što će biti najbolje za vas.

Približavanjem naše zemlje standardima EU, moraćemo da prihvatimo i ITIL i ISO 20000.

Prihvatanje ITIL prakse i sertifikacija ITSM je velika promena za domaće isporučioce IT usluga.

Mnogi IT servis provajderi će morati da uspostave, dokumentuju i implementiraju procese koji prije toga nisu postojali u organizaciji. Ovo će, takođe, zahtijevati i određene organizacione promjene, prvenstveno u raspodjeli odgovornosti i ovlašćenja

Kad je nastao ITIL?

ITIL je nastao prije dvadesetak  godina, na zahtjev agencija Britanske vlade da se upotreba informacionih tehnologija u podršci poslovnim procesima učini efikasnom i efektivnom.

U verziji 1 (1989) objavljene su 43 knjige,

U verziji 2 (1999-2000) sažete su u sedam knjiga.

Verzija 3, koja je raspoloživa od decembra 2005. godine,  zaokružena je sa 5 novih ključnih tomova i web glosarom 30. juna 2007.

ITIL v3 – ključni elementi

 • Strategija Usluge – identifikacija pogodnog tržišta.
 • Dizajn usluge – aktivnosti koje definišu razvoj usluge i  procese koji je podržavaju.
 • Izmjena usluge – implementacija izlaza iz aktivnosti dizajna usluge i kreiranje načina modifikacije postojeće usluge.
 • Vršenje usluge – aktivnosti potrebne za realizaciju usluge i održavanje njene funkcionalnosti definisane kao nivo usluge usaglašen sa korisnikom.
 • Kontinuirano poboljšanje usluge  - sposobnost isporuke stalnih poboljšanja kvaliteta usluge.

Poslovne koristi od uvođenja ITIL modela

 • Vođenje IT kao biznisa koji je sposoban da upravlja troškovima, kvalitetom i rizikom IT usluga
 • Povezivanje IT usluga, radne snage, tehnologije i menadžmenta IT procesima u sistem
 • Planiranje organizacionog preuređenja
 • Identifikacija područja primjene tehnologija koje omogućavaju procesni pristup
 • Identifikacija sopstvenih slabosti i prednosti, benchmarking
 • Odluka o “outsourcing”-u
 • Upravljanje životnim ciklusom IT usluga

Ko koristi ITIL?

 • JAVNI SEKTOR – Državna i lokalna uprava, zdravstvo, policija
 • PRIVATNI SEKTOR – Banke, Osiguranje, Telekom, Usluge, Nekretnine, Transport, Zabava
 • VENDORI – Dobavljači proizvoda i robe, Konsultanti, Obrazovne ustanove, Pravni sektor,

Kome je namjenjen kurs?

Ovaj kurs je namjenjen IT menadžerima i stručnjacima koji su uključeni u strategiju, dizajn, implementaciju i pružanje poslovnih IT usluga i za šta je potreban uvid u najbolju praksu upravljanja IT uslugama.

Kurs se zasniva na smjernicama najnovije, najbolje upravljačke prakse na osnovi ITIL-a v.3 (izdanje 2011). Sastavljen je iz teorijskog dijela i praktičnih zadataka.

Kurs pruža IT menadžerima i stručnjacima mogućnost da steknu znanja o ključnim konceptima, principima, procesima i funkcijama koje omogućavaju uspješno upravljanje IT uslugama. Polaznicima daje uvid u integrisano okruženje upravljanja IT uslugama, i kako ono može biti prihvaćeno i prilagođeno okvirima njihovih organizacija.
Sadržaj kursa u potpunosti podržava pripremu za ispit ITIL Foundation Certficate (Osnovni certifikat za upravljanje IT uslugama).

Osnovu kursa predstavljaju slijedeće OGC ITIL knjige:
• Strategija usluga
• Projektovanje usluga
• Prelazak sa projektovanja na implementaciju usluga
• Funkcionisanje usluga
• Kontinuirano unapređivanje usluga

Obuhvaćene su teme: uvod u upravljanje uslugama, životni ciklus usluge, ključni principi i modeli ITSM-a, stalno poboljšavanje usluga, 22 procesa i 4 funkcije, ITSM alati.

Rezervacije i informacije:

EXin d.o.o.

tel: +387 (0)51 235 210

e-mail:
info@exin.ba,

web: http://www.exin.ba

SUPERMICRO